1736203800_2_3_1
Belts will be a strong accessories trend this fall. That is why I’m looking for the best options right now. I really like the above one from Zara with the buckle. Now I need to find also a wider version.

Paski będą silnym trendem w akcesoriach tej jesieni. Dlatego już teraz szukam najlepszych opcji. Naprawdę podoba mi się ten z Zary z klamrą. Teraz muszę też znaleźć jego szerszą wersję 🙂