DSC_6409I was preparing this post a few days ago, as a last pregnancy outfit – I was hoping for that, at least. I didn’t know then that next day I would be already after a labor. So now everything is different, cause my baby girl is with us at home already. Right now, I cannot write anything more, cause my emotions are difficult to express. Undoubtedly, I am extremely happy and I know that my life won’t be same anymore :).

Przygotowywałam ten post kilka dni temu jako ostatni post z ciążową stylizacją – na to przynajmniej liczyłam. Nie wiedziałam wtedy, że następnego dnia będę już po porodzie. Więc teraz wszystko się zmieniło, gdyż moja mała dziewczynka jest już z nami w domu. W tym momencie, nie mogę napisać nic więcej, gdyż moje emocje są trudne do wyrażenia. Niewątpliwie jednak jestem niezwykle szczęśliwa i wiem, że moje życie nigdy już nie będzie takie, jak wcześniej :).

DSC_6375 DSC_6366 DSC_6405skirt/ MANGO, tee/ ARE YOU AM I, espadrilles/ CASTAÑER, watch/ LARSSON&JENNINGS